PRIVACY STATEMENT

De Algemene voorwaarden van SDS-Benelux b.v. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Roermond

1. Privacybeleid

De website www.sds-benelux.com en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door SDS-Benelux b.v. statutair gevestigd te Heel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 71655441.
Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

SDS-Benelux b.v. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van de medewerkers, onze relaties en alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Hieronder leest u welke persoons- en bedrijfsgegevens wij verwerken, wat wij met deze gegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

2. Wettelijk kader; Verwerking van (persoons)gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van SDS-Benelux b.v., is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken.
SDS-Benelux b.v. verwerkt deze gegevens om u nadere informatie aangaande de dienstverlening door SDS-Benelux b.v. toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van SDS-Benelux b.v., al dan niet via deze website, te optimaliseren. SDS-Benelux b.v. verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

SDS-Benelux b.v. is verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de medewerkers. Wij zijn wettelijk verplicht de persoonsgegevens van onze medewerkers te delen met externe verwerkers, bijvoorbeeld voor loonadministratie. De verwerker wordt door de AVG gedefinieerd als ‘degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.’
De bewaartijd van de stukken in het personeelsdossier is gebaseerd op de wettelijke termijnen, tenzij anders overeengekomen of er zwaarwegende argumenten zijn om (delen van) het dossiers langer aan te houden.

Werving
Wanneer u SDS-Benelux b.v. gegevens verstrekt heeft inzake een sollicitatie wordt deze informatie door SDS-Benelux b.v. uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt; voor wervings- en selectie, voor communicatie inzake de sollicitatie en de beoordeling van geschiktheid voor een functie. Uw gegevens inzage een sollicitatie worden niet langer dan 4 weken bewaard, tenzij nadrukkelijk met u overeengekomen.

 

3. Wettelijke kader: verwerking van bedrijfsgegevens

Wij registreren inzake aanvragen en opdrachten naam, adres en woonplaats, contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres, KVK registratie en Iban- en BTW nummer, noodzakelijk voor de communicatie met betrekking tot de aanvraag of opdracht. Wij leggen alleen de gegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, waarvoor toestemming verleend is of een overeenkomst aan ten grondslag ligt.
Naam, adres, woonplaats, inclusief eventueel contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres kunnen aan anderen ter beschikking worden gesteld in verband met de uitvoering van de opdracht. Dit uitsluitend onder de voorwaarden dat de betreffende gegevens alleen en uitsluitend gebruikt mogen worden voor de uitvoering van die specifieke opdracht. (verzending en aflevering vanuit centraal magazijn, uitvoering van de opdracht op locatie)

Voor de inventarisatie van aanvragen en opdrachten moeten wij, waar van toepassing, locatiegegevens en
beeldmateriaal verzamelen om een juiste aanbieding te kunnen maken. De verzamelde gegevens worden op onze
beveiligde server op klantniveau opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers die in dit project betrokken zijn middels inlognaam en wachtwoord. Deze verzamelde gegevens worden niet gedeeld met derden.

Bij beëindiging van de overeenkomst, of bij beëindiging van een ( leverings- of service ) contract als dat eerder is, zorgt SDS-Benelux b.v. er voor dat alle op dat moment bij SDS-Benelux b.v. aanwezige bedrijfsgegevens, waaronder ook persoonsgegevens, en eventuele kopieën binnen 6 maanden worden vernietigd, tenzij de opdrachtgever anders opdraagt. Wanneer een wettelijke bepaling van toepassing is op SDS-Benelux b.v. die deze verwerking verbiedt of anderszins verhindert, zal SDS-Benelux b.v. deze gegevens blijven beschermen in overeenstemming met de wet- en regelgeving tot het moment dat dit niet langer van toepassing is. Na afloop van die periode vernietigt SDS-Benelux b.v. deze gegevens.

Ook worden bedrijfsgegevens gebruikt om klanten van (nieuwe) producten en diensten van SDS-Benelux b.v., en van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen op de hoogte te houden. Hierbij tracht SDS-Benelux b.v. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij SDS-Benelux b.v. t.a.v. dhr. P. Perriens of per e-mail aan info@sds-benelux.com met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

SDS-Benelux b.v. sluit verwerkersovereenkomsten met opdrachtgevers en (sub)-verwerkers met betrekking tot dataverwerking, databeheer en financiële administratie. Dit ter ondersteuning van de bedrijfsmatige processen.

SDS-Benelux b.v. hanteert wettelijke bewaartermijnen voor de in haar bezit zijnde gegevens.

Daarnaast sluit SDS-Benelux b.v. verwerkingsovereenkomsten met uitvoerende partijen indien er sprake is van het (tijdelijke) beschikbaar stellen van persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de uitvoering van een specifieke opdracht.

 

4. Recht op inzage, correctie/rectificatie, bezwaar of verwijdering

U hebt het recht op inzage, correctie/rectificatie, bezwaar of verwijdering van uw persoonsgegevens.
Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand aanpassen of verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar info@sds-benelux.com
Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Broekbeemden 37, 6097 DG Heel.
Om misbruik te voorkomen zullen wij u daarbij vragen om u te identificeren. SDS-Benelux b.v. voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om hiervan af te wijken.

 

5. Verwerkingsregister

U hebt het recht op inzage in uw gegevens in ons verwerkingsregister. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Als onderdeel van onze houden wij een overzicht bij van onze informatie verwerkende organisaties. Bij de selectie van leveranciers houden wij rekening met de voor ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

6. Privacy in ontwerpfase

Bij het ontwikkelen van onze dienstverlening en producten hanteren wij privacy-by-design: het verhogen van informatieveiligheid door toegangsbeheersing, encryptie, faciliteren van rechten van betrokkenen, bewaartermijnen, anonimiseren, dataminimalisatie, pseudonimisering.

 

7. Datalekken

In het geval van een (potentieel) datalek zullen wij, management van SDS-Benelux b.v., conform de Verordening EU 2016/679 contact opnemen met de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en de betrokkenen. Binnen onze organisatie is de procedure “melding datalek” van toepassing en maken wij gebruik van een datalekregister.

 

8. Privacybeleid andere websites

Op www.sds-benelux.com zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

 

9. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval zijn wellicht niet alle mogelijkheden van deze website te benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

10. Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies, een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.
Waarom gebruiken wij cookies?

  • Om de website beter te laten functioneren.
  • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
  • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

11. Sessie cookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

 

12. Google Analytics cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

 

13. Social media cookies

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media, zoals het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

 

14. Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

 

15. Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

 

16. Algemeen

Wanneer er personen zijn die geen toegang hebben tot onze website kan op verzoek een kopie van onze privacy statement verstuurd worden.
Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@sds-benelux.com
Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

 

17. Contact gegevens

Bedrijfsnaam : SDS-Benelux b.v.
Contactpersoon : dhr. P. Perriens
Adres : Broekbeemden 37
Postcode Plaats : 6097 DG Heel
Telefoon : +31 6 14 96 25 21
E-mail : info@sds-benelux.com
www : www.sds-benelux.com